Služby

Naše firma Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby v oboru stavebnictví, ať už se jedná o výstavby nebo rekonstrukce. Našim zákazníkům navíc zajišťujeme komplexní služby: kompletní projektovou a architektonickou přípravu díla, inženýrskou činnost a realizaci celé stavby „na klíč“.


Stavby rodinných domů

 

Naši pracovníci mají mnoholeté zkušenosti se zakládáním novostaveb, prováděním základových desek pro montované domy (dřevostavby), prováděním hrubých staveb klasickým cihelným systémem, popř. s použitím porobetonových tvárnic.

 • Venkovní omítky s použitím moderních materiálů, certifikované zateplovaní systémy s veškerými detaily, které zamezí vzniku tepelných mostů na novostavbách.
 • Vnitřní omítky, podlahové konstrukce vč. hydroizolací jak stěrkových tak s použitím modifikovaných lepenek, betonové mazaniny, popř. lité podlahy.
 • Sádrokartonové, palubkové, nebo kazetové podhledy s tepelnou izolací odpovídajících parametrů s veškerými detaily vč. parozábran, které zamezí vzniku tepelných mostů na novostavbách.
 • Obklady a dlažby, plovoucí podlahy jak laminátové, tak dřevěné.
 • Instalace elektro, vodovodu, kanalizace, zařizovacích předmětů vč. všech revizí a zkoušek potřebných k uvedení objektu do provozu.
 • Různé systémy vytápění – např. podlahové vytápění, rekuperace, tepelná čerpadla apod.
 • Krby samostatné popř. s výměníkem tepla.
 • Vnitřní dveře osazené, jak do ocelových zárubní, tak i do moderních dřevěných obložkových.
 • Venkovní terénní úpravy na zpevněných plochách ze zámkové dlažby, oplocení v různých variantách, zděné, montované či z pletiva.

Rekonstrukce objektů pro bydlení, výrobních či komerčních objektů

 

Při veškerých stavebních pracích je velmi důležité dodržovat technologické postupy.

U rekonstrukcí to platí dvojnásobně. Standardně provádíme zásahy do nosných konstrukcí s důrazem na zachování statiky objektů vč. potřebného podchycování konstrukcí.

 • Provádíme dodatečné izolace proti vodě např. injektáží infuzní clonou, vždy přizpůsobeným komplexem různých opatření na konkrétní objekty.
 • Změny dispozice tzv. suchým systémem – sádrokartony.
 • Rekonstrukce podkroví
 • Certifikované zateplovaní systémy s veškerými detaily, které zamezí vzniku tepelných mostů na rekonstruovaných objektech.
 • Kompletní výměny stropních i podlahových konstrukcí.
 • Opravy omítek, fasád.
 • Rekonstrukce tzv. bytových jader.
 • Komíny, krby, topné systémy, instalace vody, kanalizace, či elektro.

Výkopové práce

 

 • Hrubé terénní úpravy kolem objektů.
 • Zemní práce při zakládání rodinných domů, výrobních hal popř. zemědělských staveb.
 • Výkopy pro ČOV, vyvážecí jímky, vodovodní, kanalizační či elektro přípojky.
 • Strojní práce na výstavbě komunikací.
 • Výkopy pro odvodnění např. drenážním systémem stavebních objektů, RD, hal apod.

Projektová činnost

 

Samozřejmostí je zajištění všech potřebných dokumentů vč. projektové dokumentace potřebných k provedení Vámi požadované stavby.


Poradenská činnost

 

Naši zaměstnaci jsou připraveni s Vámi konzultovat jakýkoliv problém, či otázku vyplývající z konkrétních situací na Vaší stavbě. Poradíme s vyřešením konkrétních detailů, navrhneme komplexní řešení, doporučíme vhodné technologie, či materiály. Rádi Vás upozorníme na možnosti různých variant. Vše je možné předem posoudit na základě zpracovaných cenových kalkulací.


U nás je samozřejmé, že poradenská činnost je ZDARMA.